Uvoz naloga iz CSV tablice

Naloge plaćanja moguće je pripremiti u Excelu, spremiti Excel tablicu u CSV formatu te:

·         uvesti CSV tablicu u program,

·         ispisati CSV naloga na laser ili matrični pisač,

·         upisati CSV naloge u bazu,

·         izvesti CSV naloge u zbrojni e-nalog u SEPA xml formatu za banke ili Finu.

 

Traka s alatima služi za izvođenje radnji s nalozima iz CSV tablice.

 

 

Alatna traka ima slijedeće gumbe:

·         Uvezi naloge iz CSV datoteke – privremeni uvoz naloga iz CSV tablice,

·         Ispis na matrični pisač – ispis naloga na obrazac HUB 3,

·         Ispis na laser pisač – ispis naloga na obrazac HUB 3A,

·         Upis u bazu iz CSV tablice – upis naloga u bazu,

·         Kreiraj e-naloge za banku – izvoz naloga u zbrojni e-nalog u SEPA xml formatu,

·         Export ili ispis tablice – ispis ili prijepis podataka u tablice s formatima pdf, xls, xlsx, rtf, txt i html.

U alatnoj traci su dvije opcije:

·         Broj predloška za nalog – upisati broj predloška za dopunu nepostojećih podataka u CSV tablici, vidjeti odjeljak 5.2,

·         Prvi redak CSV datoteke su nazivi polja – kvačica potvrđuje iskaz i prvi redak CSV tablice ne ide u uvoz CVS naloga.

 

Uvoz naloge iz CSV datoteke

Klik na gumb Uvezi naloge iz CSV datoteke pokreće uvoz podatka o nalozima iz pripremljenije Excel tablice u CSV formatu. Uvoz naloga ide u tri koraka:

·         prvi korak, pripremiti na neki način Excel tablicu koja sadrži podatke o nalozima plaćanja,

·         drugi korak, spremiti Excel tablicu u CSV tablicu,

·         treći korak, kliknuti na Uvezi naloge iz CSV datoteke,

·         četvrti korak, prikaz uvezenih podataka.

 

Prvi korak: Pripremiti na neki način Excel tablicu koja sadrži podatke o nalozima za plaćanje. Podaci po stupcima su slijedeći:

·         A – Naziv platitelja i adresa, ispis u prvi redak na nalogu

·         B – Naziv platitelja i adresa, ispis u drugi redak na nalogu

·         C – Naziv platitelja i adresa, ispis u treći redak na nalogu

·         D – Naziv platitelja i adresa, ispis u četvrti redak na nalogu

·         E – Kratica za novčanu valutu

·         F – Iznos

·         G – IBAN platitelja

·         H – Model poziva na broj platitelja

·         I – Poziv na broj platitelja

·         J – Naziv primatelja i adresa, ispis u prvi redak na nalogu

·         K – Naziv primatelja i adresa, ispis u drugi redak na nalogu

·         L – Naziv primatelja i adresa, ispis u treći redak na nalogu

·         M – Naziv primatelja i adresa, ispis u četvrti redak na nalogu

·         N – IBAN primatelja

·         O – Model poziva na broj primatelja

·         P – Poziv na broj primatelja

·         Q – Šifra namjene

·         R – Opis plaćanja, ispis u prvi redak na nalogu

·         S – Opis plaćanja, ispis u drugi redak na nalogu

·         T – Opis plaćanja, ispis u treći redak na nalogu

·         U – Opis plaćanja, ispis u četvrti redak na nalogu

·         V – datum izvršenja

Primjer Excel tablice, s gornjim formatom, može se preuzeti (download) putem linka:

http://www.bakom.hr/downloads/PRIMJER_ZA_CSV_NALOGE.csv

 

 

Drugi korak: Spremiti Excel tablicu u CSV tablicu. Kodna stranica CSV tablice mora biti Windows-1250, što je uobičajena kodna stranica u HR Windowsima.

 

 

Tablica u CSV formatu sadrži podatke u obliku teksta koji su odvojeni točka-zarezom. Tu tablicu izravno otvara Excel ali i bilo koji tekst editor. Primjer CSV tablice otvorene s tekst editorom:

 

 

Treći korak: Izvesti uvoz naloga iz CSV tablice, kliknuti na Uvezi naloge iz CSV datoteke:

 

 

Četvrti korak: Bit će pokazani podaci privremeno uvezenih naloga iz CSV tablice.

 

Predložak za dopunu CSV naloga

Broj predloška za dopunu podataka, kojih nema u CSV nalogu, određen je putem opcije: Broj predloška za nalog, gdje se upisuje broj predloška koji se koristi. Predložak za CSV naloge upisati u izborniku Predlošci.

 

U predložak za CSV naloge može se upisati bilo koji podatak naloga.

Podatak koji postoji u predlošku ide u ispis ako takav podatak ne postoji u CSV nalogu.

To znači, ako postoji podatak u CSV nalogu, tada se koristi taj podatak, bez obzira da li taj podatak postoji ili ne postoji u predlošku za CSV naloge.

 

Program ne provodi provjeru podataka u CSV tablici, što je upisano bit će privremeno uvezeno.

Primjer predloška u kome su navedeni podaci za primatelja:

 

 

 

Ako se koristi gornji predložak, tada u CSV nalozima ne treba navoditi podatke o primatelju, jer se iz predloška uzimaju podaci koji nedostaju u CSV nalozima.

Izvođenje ispisa CSV naloga

Uvezeni nalozi iz CSV tablice mogu se ispisati klikom na gumbe alatne trake:

·         Ispis na matrični pisač            – ispis naloga na obrazac HUB 3

·         Ispis na laser pisač                 – ispis naloga na obrazac HUB 3A

 

U oba slučaja otvara se dijalog prozora ispisa naloga na obrazac HUB 3A ili HUB 3, ovisno izboru pisača.

Koristeći prethodne primjere, izveden je ispis na obrazac HUB 3A. U ispisu je vidljivo kako je dio podataka iz predloška zamijenjen s istim podacima iz CSV naloga.

 


 

Upis naloga u bazu iz CSV tablice

Privremeno uvezeni nalozi iz CSV tablice mogu se trajno upisati u bazu. Postupak:

·         kliknuti Upis u bazu iz CSV tablice (1),

·         ide upis naloga u bazu i završna poruka upisa (2).

 

 

Prije upisa naloga u bazu, ide provjera podataka o nalozima iz CSV tablice. Ako ima grešaka, slijedi prikaz grešaka i prekida se upis naloga u bazu. To znači, ako je samo jedan nalog neispravan neće biti upisan niti jedan nalog u bazu. Dakle, upis naloga u bazu ide po načelu ili svi CSV nalozi ili nijedan.

 

Primjer popisa grešaka:

 

 

5.5. Izvoz naloga iz CSV tablice u e-naloge za banku

Zbrojni e-nalozi koriste se u Internet bankarstvu za elektroničku predaju na izvršenje naloga plaćanja.

Za više o zbrojnim e-nalozima vidjeti u uputama odjeljak 4.2. Zbrojni e-nalog i veza s Internet bankarstvom.

Nakon kreiranja zbrojnog e-naloga, ide izrada u pdf formatu, pripadne specifikacije zbrojnog e-naloga, za više vidjeti u uputama odjeljak 4.3. Specifikacija zbrojnog naloga za prijenos.

 

Privremeno uvezeni nalozi iz CSV tablice mogu se izvesti u zbrojni e-nalog za banke ili Finu u SEPA ili-ili HUB3 formatu. Postupak:

·         kliknuti Kreiraj e-naloge za banku (1),

·         ide izborom opcija za kreiranje e-naloga:

o    format e-naloga (2):

§  SEPA xml        - novi format,

§  HUB3               - stari tekstualni format kojem prestaje korištenje,

o    kome se šalje e-nalog (3):

§  u banke,

§  u Finu,

za kraj kliknuti U redu (4).

 

 

Slijedi prozor:

·         za izbor putanje (1),

·         gdje će biti pohranjen e-nalog s nazivom oblika UNggggmmdd.nnnn.xml (2),

·         još kliknuti Save (3) za kraj.

 

 

Prije izvoza naloga u zbirni e-nalog, ide provjera podataka o nalozima iz CSV tablice. Ako ima grešaka, slijedi prikaz grešaka i prekida se izvoz u e-nalog. To znači, ako je samo jedan nalog neispravan neće biti kreiran zbirni e-nalog. Dakle, upis naloga iz CSV tablice u e-nalog ide po načelu ili svi CSV nalozi ili nijedan.

 

Primjer popisa grešaka:

 

 

5.6. Export ili ispis tablice uvezenih CSV naloga

Klik na Export ili ispis tablice pokreće postupak ispisa ili izvoza, prijepisa svih podataka u drugu tablicu s nekim od javnih formata: pdf, xls, xlsx, rtf, txt ili html.

 

Po završetku prijepisa u novo kreiranu tablicu odabranoga formata, moguće je odmah otvoriti tu novu tablicu klikom na OK za upit Otvoriti kreiranu datoteku?

 

 

Copyright © BaKom d.o.o. 2016. All rights reserved