Poslovni partneri

Tri su glavne radnje s poslovnim partnerima:

  • upis podataka
  • promjena podataka
  • pregled i ispis podataka.

 

Traka s alatima služi za izvođenje radnji s podacima poslovnih partnera, primjer P1.


Alatna traka ima slijedeće gumbe:

·         Dodaj - otvara upis podataka za novog poslovnog partnera

·         Uredi – promjena podataka za postojećeg izabranog poslovnog partnera (zatamnjeni redak tablice)

·         Briši – briše izabranog poslovnog partnera

·         Uvezi partnere iz CSV datoteke – uvozi podatke o poslovnim partnerima iz Excel tablice s unaprijed zadanim rasporedom i formatom podataka

·         Export ili ispis tablice – ispis ili prijepis podataka u tablice s formatima pdf, xls, xlsx, rtf, txt i html.

 

Klik na gumb Dodaj - otvara prozor za upis novog poslovnog partnera.

 


 

 

Pomoć pri upisu podataka

Pomoć pri upisu podataka ide na tri načina:

·         provjerom podataka

·         pregledom i pretragom postojećih pomoćnih podataka, primjer P2

·         pisanim uputama, klik na izbor Pomoć na glavnom izborniku.

 

Pregled i pretraga postojećih pomoćnih podataka služi za brže i točnije popunjavanje podataka o poslovnim partnerima. Moguće je pretražiti podatke o:

·         tipu poslovnog partnera, platitelj, primatelj ili oboje

·         grupama poslovnih partnera

·         naseljima i poštama

·         državama.

P2: Kliknuti označena mjesta za otvaranje pregleda pripadnih pomoćnih podataka.

 

 

IBAN

Za jednog poslovnog partnera moguće je upisati više IBAN računa u različitim poslovnim bankama.

Upis IBAN-a je pod punom kontrolom tako da nije moguće upisati krivi IBAN.

Ako je IBAN otvoren u domaćoj banci, tada će biti pokazan i naziv banke.

 

Upis žiro računa umjesto IBAN-a

Umjesto IBAN-a, dozvoljen je upis žiro računa. Iz upisanog žiro računa bit će izračunat IBAN i formatiran u pet četvorki i jedna znamenka. Dakle, rezultat je kao da je upisan IBAN, a ne žiro račun.

Ovo je napravljeno zbog mogućnosti zadržavanja postojeće navike upisa žiro računa.

 

P3: Upisan žiro računa umjesto IBAN računa. 

 


P4: Žiro račun je pretvoren u IBAN račun.


Spremi

Po završetku upisa podataka o poslovnom partneru treba kliknuti na gumb Spremi, inače podaci neće biti upisani u bazu.

 

 

Uvezi partnere iz CSV datoteke

Uvozi podatke o poslovnim partnerima iz CSV tablice pripremljene putem Excel tablice. Uvoz podataka ide u četiri koraka:

·         prvi korak, pripremiti na neki način Excel tablicu koja sadrži podatke o poslovnim partnerima,

·         drugi korak, spremiti Excel tablicu u CSV tablicu,

·         treći korak, kliknuti na Uvezi partnere iz CSV datoteke,

·         četvrti korak, pogledati izvještaj o uvozu podataka.

 

Prvi korak: Pripremiti na neki način Excel tablicu koja sadrži podatke o poslovnim partnerima. Podaci po stupcima su slijedeći:

·         A – jedinstvena šifra partnera, jedinstveno znači da nema drugih partnera s istom šifrom,

·         B – jedinstveni naziv partnera, tj. nema drugih partnera s istim nazivom,

·         C – naziv mjesta,

·         D – poštanski broj, PTT broj,

·         E – naziv pošte, ne mora biti popunjeno, može biti prazno,

·         F – naziv ulice,

·         G – ISO kratica države, ako je prazno pri uvozu bit će stavljena kratica HR za državu,

·         H – IBAN ili žiro račun, ako je žiro račun pri uvozu bit će pretvoren u IBAN.

 

Primjer Excel tablice, s gornjim formatom, može se preuzeti (download) putem linka:

http://www.bakom.hr/downloads/PRIMJER_PARTNERI.csv

 

 

Drugi korak: Spremiti Excel tablicu u CSV tablicu. Kodna stranica CSV tablice mora biti Windows-1250, što je uobičajena kodna stranica u HR Windowsima.

 

Primjer gornje Excel tablice spremljene u CSV tablicu:

 

Treći korak: Izvesti uvoz podataka iz CSV tablice, kliknuti na Uvezi partnere iz CSV datoteke:

 

 

Četvrti korak: Bit će pokazan izvještaj o uvozu podataka. Ako je ispred podataka kratica OK, podaci o poslovnom partneru su upisani u bazu, inače nisu. Primjer izvještaja o uvozu podataka:

 

 

Export ili ispis tablice

Klik na Export ili ispis tablice pokreće postupak ispisa ili izvoza, prijepisa svih podataka cijele tablice u drugu tablicu s nekim od javnih formata: pdf, xls, xlsx, rtf, txt ili html.

 

Po završetku prijepisa tablice poslovnih partnera u novo kreiranu tablicu odabranoga formata, moguće je odmah otvoriti tu novu tablicu klikom na OK za upit Otvoriti kreiranu datoteku?

 

Primjer ispisa u PDF datoteku:


Primjer ispisa u Excel datoteku:


 

 

Copyright © BaKom d.o.o. 2012. All rights reserved.