Uputa i program za instalaciju servisnih certifikata Porezne uprave

 

Od 11.11. 2016. Porezna uprava koristiti novi certifikat Fiskalcis.cer za potpisivanje poruka, stoga

do  11.11.2016. treba instalirati taj novi certifikat.

 

Napravljen je program Bakom_FINACert.exe za instalaciju servisnih certifikata Porezne uprave, radi jednostavnijeg postupanja s tim certifikatima. Naime, u lipnju ove godine bilo je poteškoća oko preuzimanja certifikata, a izgleda da će ih biti i sada, jer su manjkave upute za preuzimanje i instalaciju servisnih certifikata i Porezne uprave i Fine.

 

Što treba napraviti:

·         preuzeti (download) program        Bakom_FINACert.exe,

·         izvesti kao administrator program Bakom_FINACert.exe.

 

Preuzimanje programa:

·         kliknuti Bakom_FINACert.exe

·         spremiti program na disk i zapamtiti gdje je spremljen.

 

Izvođenje programa:

·         na disku pronaći preuzeti program Bakom_FINACert.exe (1),

·         kliknuti desnu tipku miša,

·         izabrati Run as administrator (2), ovo je VAŽNO,

·         kliknuti lijevu tipku miša,

·         slijedi izvođenje programa.

 

 

Nakon izvođenja programa Bakom_FinaCert.exe bit će pokazano koji su certifikati instalirani. Svakako provjeriti da li je certifikat Fisklacis instaliran. Ako neki certifikati već postoje, oni neće biti ponovo instalirani.

 

 

 

BaKom d.o.o. Zagreb, Trnsko 12, OIB:07206927596

Copyright © BaKom d.o.o. 2016. All rights reserved