Prijelaz iz verzije 3.0 na verziju 5.1 programa PisHUB 3

 

Od 17.06. 2016. raspoloživa je verzija 5.1 programa PisHUB 3 u kojoj su  izmjene u platnom prometu uz primjenu europskih SEPA pravila za plaćanja u kunama i eurima.

 

Glavne razlike verzije 5.1 spram verzije 3.0 su:

-       od 06.06.2016. ide zbrojni nalog SEPA pain.001 u xml formatu,

-       za model plaćanja HR69 uvedena provjera vrste osobnog primanja – VOP,

-       način registriranja, putem licence za jednu ili dvije godine, nema trajne licence,

-       uvedena izrada kopije podataka te povrat podataka iz kopije,

-       generiranje rata i naloga za obročno plaćanje,

-       uveden promjenjivi poziv na broj u generiranju naloga putem predložaka,

-       za model plaćanja HR65 uvedena provjera trećeg podatka P3,

-       nalozi se mogu slati putem e-naloga u Internet bankarstvo,

-       prikaz licence i verzije programa,

-       i drugo.

 

1.1      Postupak prijelaza iz verzije 3.0 na verziju 5.1 programa PisHUB 3

 

Izvesti redom slijedeće korake:

1.     Kako vidjeti koju verziju koristite pokazano je u odjeljku 1.2.

2.     Napraviti kopiju baze podataka,

a.     kako se to radi vidjeti odjeljak 1.3.

b.     pažnja, početne inačice verzije 3.0 nemaju kopiranje baze prema odjeljku 1.3.

c.     tada napraviti kopiju baze ručno putem Copy-Paste mehanizma,

d.     za pomoć kliknuti Zaštita podataka i potražiti odjeljak Ručna izrada kopije baze, copy-paste mehanizam.

3.     Preuzeti (download) zadnju instalacijsku proceduru, kliknuti: PisHUB3Setup

a.     Instalirati program PisHUB 3,

b.     dvaput kliknuti mišem na PisHUB3Setup.exe,

c.     bit će pokrenut postupak instalacije,

d.     slijediti upute za instalaciju na ekranu.

4.     Prepisati kopiju baze koja je napravljena u koraku 2, kako se to radi vidjeti odjeljak 1.4.

5.     Zatražiti licencu prema Uputi za traženje licence i na mail bakom@bakom.hr poslati:

a.     identifikacijski ključ za traženje licence     s ekrana Vašeg računala,

b.     tri crvene kontrolne brojke                         s ekrana Vašeg računala,

c.     još i Vaše podatke: naziv, adresa i OIB.

6.     Povratno bit će Vam poslana nova licenca za verziju 5.1 programa PisHUB 3.

 

Ako za verziju 3.0 imate licencu za tri i više godina

Verzija 5.1 programa PisHUB 3 registrira se putem licence za jednu ili dvije godine.

To znači, za verziju 5.1 ne izdaja se licenca za tri i više godina.

Ako za verziju 3.0 programa PisHUB 3 imate licencu za tri ili više godina ili trajnu, za prijelaz na verziju 5.1 nudimo Vam:

·         besplatnu licencu za jednu godinu,

·         nakon isteka godine dana za obnavljanje licence vidjeti Cijene.

 

Ako za verziju 3.0 imate tekuću licencu za tri i više godina i ako prema gornjem koraku 5. zatražite licencu za verziju 5.1 time prihvaćate ponuđenu besplatnu godišnju licencu i ista će Vam biti dostavljena.

 

1.2      Koju verziju programa koristite

 

Vidjeti gornji lijevi kut na ekranu (1):

 

 

1.3      Kako napraviti kopiju baze

 

Kliknuti redom:

1.     Podešavanje

2.     Kopija podataka

3.     Izrada kopije podataka

4.     Ide prozor za izbor direktorija (mapa folder) gdje će biti spremljena kopija baze

5.     Naziv kopije baze

6.     Kliknuti Save za izradu kopije baze.

 

 

1.4      Kako vratiti bazu iz kopije

 

Kliknuti redom:

1.     Podešavanje

2.     Kopija podataka

3.     Vraćanje kopije podataka

4.     Ide prozor za izbor direktorija (mapa folder) u kojem je spremljena kopija baze

5.     Izabrati kopiju baze

6.     Kliknuti Open za vraćanje kopije baze.

 

 

Zagreb, lipanj 2016.

BaKom d.o.o. Zagreb, Trnsko 12, OIB:07206927596

Copyright © BaKom d.o.o. 2016. All rights reserved

 

> Povratak <