Banke

Podaci o bankama u Hrvatskoj preuzeti su iz javno dostupnih izvora podataka.

 

Tri su glavne radnje s podacima o bankama:

  • upis podataka
  • promjena podataka
  • pregled i ispis podataka.

 

Upis nove banke ide u posljednji redak popisa banaka.

 


Upisati nove banke:

·        naziv banke

·        VBDI banke, prvih 7 brojki u žiro računima kod te banke

·        BIC ili SWIFT banke, 8 ili 11 znakova, time da su prvih 6 znakova slova.

 

Nakon upisa podatka na ekranu odmah ide i upis u bazu.

To znači da za upis i promjenu podataka nema gumba Spremi.

 

Promjena postojećih podataka

Kliknuti na postojeći podatak koji se želi mijenjati i promijeniti podatak.

 

Export ili ispis tablice

Klik na Export ili ispis tablice pokreće postupak ispisa ili izvoza, prijepisa svih podataka cijele tablice u drugu tablicu s nekim od javnih formata: pdf, xls, xlsx, rtf, txt ili html.

 

Po završetku prijepisa, klikom na OK za upit Otvoriti kreiranu datoteku? moguće je pogledati prijepis.

 

Copyright © BaKom d.o.o. 2019. All rights reserved.