Modeli

Podaci o modelima poziva na broj i specifikacija poziva na broj preuzeti su iz javno dostupnih izvora podataka i ti podaci se ne mogu mijenjati.

 

Razvijena je posebna shema za specifikaciju pojedinih modela i poziva na broj:

  • svojstva podataka P1-P2-P3-P4
  • pripadni postupci izračuna kontrolnog broja

Temeljem sheme za specifikaciju provodi se potpuna provjera ispravnosti poziva na broja za pojedini model.

 

Shema osigurava mogućnost upisa budućih modela i poziva na broj.

Za upis novih modela i poziva na broj treba poznavati shemu upisa.

Ako to nije slučaj, tada je bolje zatražiti pomoć od vlasnika programa, jer krivi upis modela i poziva na broj ima za posljedicu krivu provjeru poziva na broj.

 

Izgled podataka za modele i pozive na broj prema shemi upisa:

 


 

Export ili ispis tablice

Klik na Export ili ispis tablice pokreće postupak ispisa ili izvoza, prijepisa svih podataka cijele tablice u drugu tablicu s nekim od javnih formata: pdf, xls, xlsx, rtf, txt ili html.

 

Po završetku prijepisa, klikom na OK za upit Otvoriti kreiranu datoteku? moguće je pogledati prijepis.

 

Popis modela plaćanja

Modeli plaćanja i poziv na broj su precizno opisani. Opis se može naći na više mjesta, na primjer u:

·         Narodnim novinama, kliknuti FINA POPIS MODELA PLAĆANJA

·         Fini,

·         SEPA,

·         HUB – Hrvatska udruga banaka,

·         i drugdje.

 

Uz svaki model navodi se:

·         broj podataka, jedan, dva, tri ili četiri podataka (P1 P2 P3 P4),

·         veličina i sadržaj podataka,

·         za koje podatke se računa kontrolna brojka K,

·         postupak izračuna kontrolne brojke.

 

Tablica modela i poziva na broj:

 

Model

 Prvi podatak

 Drugi podatak

 Treći podatak

 Četvrti podatak

HR00

 P1

 P2

 P3

HR01

 (P1

 P2

 P3)K

HR02

 P1

 (P2)K

 (P3)K

HR03

 (P1)K

 (P2)K

 (P3)K

HR04

 (P1)K

 P2

 (P3)K

HR05

 (P1)K

 P2

 P3

HR06

 P1

 (P2

 P3)K

HR07

 P1

 (P2)K

 P3

HR08

 (P1

 P2)K

 (P3)K

HR09

 (P1

 P2)K

 P3

HR10

 (P1)K

 (P2

 P3)K

HR11

 (P1)K

 (P2)K

 P3

HR12

 (P1)K

 P2

 P3

HR13

 (P1)K

 P2

 P3

HR14

 (P1)K

 P2

 P3

HR15

 (P1)K

 (P2)K

 

HR16

 (P1)K

 (P2)K

 P3

HR17

 (P1)K

 P2

 P3

HR18

 (P1)K

 P2

 P3

HR23

 (P1)K

 P2

 P3

 P4

HR24

 (P1)K

 P2

 P3

 P4

HR25

 P1

 P2

 

HR26

 (P1)K

 (P2)K

 (P3)K

 P4

HR27

 (P1)K

 (P2)K

 

HR28

 (P1)K

 (P2)K

 (P3)K

 P4

HR29

 (P1)K

 (P2)K

 (P3)K

HR30

 P1

 P2

 P3

HR31

 (P1)K

 P2

 P3

 P4

HR33

 (P1)K

 (P2)K

 P3

HR34

 (P1)K

 (P2)K

 (P3)K

HR40

 (P1)K 1 K 2

 P2

 P3

HR41

 (P1)K

 (P2)K

 P3

HR42

 (P1

 P2

 P3)K

HR43

 P1

 (P2)K

 P3

 P4

HR50

 (P1)K

 P2

 P3

HR55

 (P1)K

 P2

 P3

HR62

 (P1)K

 (P2)K

 (P3)K

 P4

HR63

 (P1)K

 (P2)K

 (P3)K

HR64

 (P1)K

 (P2)K

 P3

 P4

HR65

 (P1)K

 (P2)K

 (P3)K

 P4

HR67

 (P1)K

 P2

 P3

HR68

 (P1)K

 (P2K)

 P3

HR69

 (P1)K

 (P2)K

 P3

HR83

 (P1)K

 P2

 P3

HR84

 (P1)K

 P2

 P3

HR99

 

 

 

 

SEPA i model plaćanja HR69 za plaće i ostala osobna primanja

Izmjene u platnom prometu uz primjenu europskih SEPA (eng. Single Euro Payments Area) pravila za plaćanja u kunama i eurima udedene su 06.06.2016. Pored ostalog, s tim u vezi izmjenjen je model plaćanja HR69 i pripadni poziv na broj za podatke o primatelju plaćanja, fizičkoj osobi kojoj se isplaćuje osobno primanje. Dakle mijenjan je poziv na broj u nalogu plaćanja (virman uplatnica) za isplatu plaća i druga osobna primanja.

 

Model HR69 je oblika (P1)K – (P2)K – P3 gdje je:

·         (P1)K   uvijek fiksno 40002,

·         (P2)K   OIB isplatitelja osobnog primanja,

·         P3        šifra vrste osobnog primanja - VOP,

·         primjer: HR69 40002-07206927596-130

 

Tablica šifri vrste osobnih primanja - VOP:

 

Šifra

Vrste osobnih primanja

100

Osobno primanje isplaćeno u cijelosti

110

Isplata dijela osobnog primanja

120

Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio

130

Ugovor o djelu

140

Rad za vrijeme školovanja

150

Isplata dividende

160

Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora

170

Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta

180

Najam

190

Prijevoz

200

Službeni put

210

Terenski dodatak

220

Naknada za odvojeni život

230

Naknada za bolovanje

240

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

250

Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade

260

Regres

270

Božićnica, uskrsnica

280

Dječji dar

290

Stipendije, pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostalo

300

Pomoć u slučaju stupanja u brak, smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika

310

Pomoć u slučaju rođenja djeteta

320

Otpremnina

399

Ostala osobna primanja

 

Copyright © BaKom d.o.o. 2019. All rights reserved.