Nalozi plaćanja putem e-pošte

U PisHUB 3 je ugrađena procedura slanja naloga plaćanja platitelju putem e-pošte. Pri tome je potrebno osigurati preduvjete i provesti dio pripremnih radnji.

 

Glavni preduvjet je postojanje e-adrese na nalogu plaćanja koja može biti:

·       upisana u nalog za vrijeme prijepisa podataka platitelja u nalog, ako platitelj ima e-adresu,

·       upisana u nalog za vrijeme generiranja naloga iz predloška, ako platitelj ima e-adresu,

·       ručno upisana u nalog za vrijeme upisa naloga.

 

Tu su još i pripremne radnje:

·       podešavanje postavki e-pošte,  vidjeti odjeljak 2.8 Uputa_za_PisHUB_3,

·       podešavanje E-mail pisača,      vidjeti odjeljak 2.6 Uputa_za_PisHUB_3.

Postavke za e-poruke

Za postavljanje postavki e-poruka ide u nekoliko koraka:

·        kliknuti Slanje naloga E-mailom (1)

·        kliknuti Postavke poruke (2).

 

 

Slijedi prozor za:

·       izbor tekstualne tablice za tijelo e-poruke,          kliknuti Odaberi (1),

·       izbor tekstualne tablice za potpis e-poruke,        kliknuti Odaberi (2),

·       određivanje teme e-poruke,                              upisati temu e-poruke (3) mogu se koristiti varijable.

 

 

U tekstualnim tablicama, kao i za temu e-poruke, mogu se koristi varijable putem kojih se prenose podaci iz naloga plaćanja u tekstualne tablice, odnosnu u e-poruku. To su slijedeće varijable:

·        Platitelj:                        @PLATITELJ

·        Primatelj:                     @PRIMATELJ

·        Datum izvršenje:          @DATUM_IZVRSENJA

·        Iznos:                          @IZNOS

·        IBAN Platitelja:             @IBAN_PLATITELJ

·        IBAN Primatelja:          @IBAN_PRIMATELJ

·        Model platitelj:              @MODEL_PLATITELJ

·        Model primatelj:            @MODEL_PRIMATELJ

·        Poziv platitelj:               @POZIV_PLATITELJ

·        Poziv primatelj:            @POZIV_PRIMATELJ

·        Današnji dan:               @DANAS_DAN

·        Vrijeme:                       @DANAS_VRIJEME

 

Primjer tekstualne tablice za tijelo poruke, a varijable su označene žutom, a tekst poruke zelenom bojom:

Poštovana/i

U privitku je nalog plaćanja za Vas @Platitelj iznosa @Iznos kn.

Nalog je izdan @DANAS_DAN u @DANAS_VRIJEME sati.

Pri plaćanju na račun @IBAN_PRIMATELJ navedite model @MODEL_PRIMATELJ i poziv na broj @POZIV_PRIMATELJ.

 

Primjer tekstualne tablice za potpis poruke, a varijable su označene žutom, a tekst poruke zelenom bojom:

S poštovanjem

 

Vlado Sužnjević

 

===============================================

@PRIMATELJ

Tel: +385 1 65 23 215

Mob:  098 48 09 91

E-mail:       bakom@bakom.hr

Web PisHUB:   www.bakom.hr

Web PisMax:   www.pismax.com

OIB:          07206927596

SWIFT:        RZBHHR2X

IBAN:         HR10 2484 0081 1006 1639 2

===============================================

 

Kod slanja e-poruke umjesto varijabli bit će navedeni podaci iz naloga plaćanja.

Slanje naloga plaćanja platitelju putem e-pošte

Postupak slanja e-poruke:

·        izabrati jedan ili više naloga plaćanja (1),

·        kliknuti Slanje naloga E-mailom (2),

·        kliknuti Pošalji izabrane naloge (3).

 

 

Slijedi prozor za slanje e-poruke, a koriste se tekstualne tablice iz prethodnog odjeljka, umjesto varijabli pokazani su podaci iz naloga plaćanja:

 


 

U prozoru za slanje e-poruke se još može mijenjati sadržaj poruke, pri tome je:

·        naslov – teme e-poruke (1),

·        tijelo teksta e-poruke (2),

·        potpis e-poruke (3),

·        privitak e-poruke, nalog plaćanja u pdf formatu (4),

·        kliknuti Pošalji mail (5) za slanje e-poruke platitelju.

 

Izgled e-poruke koju će primiti platitelj:

 

 

Izgled privitka e-poruke, nalog plaćanja u pdf formatu:

 

 

Nakon slanja e-poruka bit će pokazana tekstualna log tablica o poslanim e-porukama:

·        log poruka je u mapi C:\Users\Vlado\Documents\PisHubMail (1),

·        naziv log poruke je oblika SlanjeMailom_gggg_mm_dd_hh_mm_ss_Log.txt (2), navodi se datum i vrijeme,

·        sadržaj log poruke (3) gdje pokazana konfiguracija e-pošte i popis i status poslanih e-poruka.

 

 

Copyright © BaKom d.o.o. 2020. All rights reserved.