Podešavanje pisača

Podešavanje koordinata za laser ispis podataka na obrazac HUB 3A ide putem x,y koordinata koje se mjere u milimetrima.

Koristiti upis koordinata ako je potrebno bolje pozicionirati ispis nekog podatka na obrascu HUB 3A:

·       povećanje X koordinate pomiče ispis podatka u desno,

·       smanjenje X koordinate pomiče ispis podatka u lijevo,

·       povećanje Y koordinate pomiče ispis podatka prema dolje,

·       smanjenje Y koordinate pomiče ispis podatka prema gore,

·       vrijednost koordinata iskazana je u milimetrima.

 

Početne vrijednosti koordinata su dobro postavljene i uglavnom ih ne treba mijenjati za većinu pisača.

Ako ipak na nekom pisaču ispis pojedinih podataka malo bježi u ispisu spram pripadne kućice na obrascu, tada treba za koji milimetar promijeniti koordinate radi ispravka položaja podatka u ispisu.

 

Za matrični pisač i obrazac HUB 3 ne treba podešavanje koordinata ispisa.

 

Podizbornik Podešavanja (1) sadrži izbore:

·      Postavke                     – pregled i upis postavki za radnu okolinu,

·      Pisači                          – podešavanje pozicija ispisa za laser pisaće,

·      Kopija podataka          – izrada kopije baze podataka, vidjeti poglavlje 9. Zaštita podataka

                                                  u Upute_za_PisHUB_3

 

Klik na Pisači (2) otvara prozor za upis koordinata za laser ispis na obrazac HUB 3A.

 

 

Iz ponuđenoga popisa svih instaliranih pisača na PC, izabrati pisač za koga ide upis koordinata.

Klik na Reset postavki za odabrani pisač postavlja početne vrijednosti svih x,y koordinata, to su vrijednosti koje su postavljene u vrijeme instalacije programa.

Postoje dvije specijalne koordinate ispisa, a koje se ne odnose na pojedinačni podatak. Po nazivu, to su

koordinate:

  • Početak
  • Visina Obrasca.

 

Početak ima vrijednost 0,2, to znači da:

  • brojka ispred zareza je X koordinata i ima vrijednost nula milimetara
  • brojka iza zareza je Y koordinata i ima vrijednost dva milimetra.

 

Promjene koordinata početka pomiče ispis SVIH podataka na obrascu HIB 3A i to:

·        X što je manji  ispis ide u lijevo,

·        X što je veći    ispis ide u desno,

·        Y što je manji  ispis ide gore,

·        Y što je veći    ispis ide dolje.

 

Visina obrasca ima vrijednosti 0,99 što se odnosi na veličinu obrasca HUB 3A po visini.

Mijenjati y koordinatu visine obrasca ako na stranici A4 prvi nalog ima dobro pozicionirani ispis, a drugi ili

treći nalog na istoj stranici A4, ima malo pomaknuti ispis svih podataka po visini, prema gore ili prema dolje.

Ako je taj pomak prema dolje, smanjiti y koordinatu, za primjer staviti 98 umjesto 99.

Ako je taj pomak prema gore, povećati  y koordinatu, za primjer staviti 100 umjesto 99.

 

Ostale koordinate vezane su uz SAMO jedan podatak i njihova promjene pomiče u ispisu SAMO taj

podatak.

Primjer, podatak IBAN platitelja ima koordinate 71,8 ako se umjesto njih upiše 73,7 ispis IBAN-a platitelja

bit će pomaknut za onoliko milimetara kolika je razlika novih i starih koordinata, to znači:

  • 73 – 71 = 2,      X koordinata je povećana, ispis podatka pomiče se za dva milimetra u desno
  • 7 – 8 = -1,        Y koordinata je smanjena, ispis podatka pomiče se za jedan milimetar prema gore.

 

Programsko podešavanje gustoće ispisa na matrični pisač

Gustoća ispisa na matrični pisač mjeri se brojem znakova po jednom inču, s brojem CPI, gdje je CPI kratica

od Characters per Inch. Ta mjera važna je za ispis naloga HUB 3 na matrični pisač. Naime, nalog HUB 3

može biti ispisan s jednom od tri moguće gustoće ispisa 10, 12 ili 17 znakova po inču, odnosno 10, 12 ili 17

CPI. Za više CPI može se ispisati više znakova za nazive, adrese i opis plaćanja.

 

Gustoća ispisa CPI može se na matričnom pisaču postaviti na dva načina:

·        ručno na samom pisaču, nakon uključenja pisača, obično treba pritisnuti jedan ili dva gumba na

·        pisaču, što ovisi o modelu pisača i proizvođaču pisača

·        programski, slanjem na pisač heksadecimalne vrijednosti za ESC sekvencu (što god to značilo).

 

U uputama uz pisač objašnjena su obadva načina postavljanja broja CPI, gustoće ispisa.

 

Umjesto ručnog postavljanja broja CPI, može se zadati programsko postavljanje broja CPI na matričnom

pisaču. U zadnja dva retka podešavanja koordinata, ide upis heksadecimalne vrijednosti za ESC sekvence

prije i poslije ispisa naloga. Te ESC sekvence koristi program za programsko postavljanje broja CPI na

matričnom pisaču, primjer P4.

 

 

Velika većina matričnih pisača podržava industrijski standard skupa komandi Epson ESC/P2.

U tablici su navedene ESC sekvence za 10 i 12 CPI prema komandama za Epson ESC/P2.

 

CPI

Kod

Heksadecimalna vrijednost

10

ESC P

1B 50

10

ESC ! 0

1B 21 00

12

ESC M

1B 4D

12

ESC ! 1

1B 21 01

17

ESC ! 4

1B 21 04

 

Ako programom želimo prije ispisa naloga postaviti na matrični pisač na 12 CPI i ispisati naloge s tom

gustoćom ispisa, a nakon toga vratiti ispis na 10 CPI, postaviti ESC sekvence prema primjeru P4.

 

Podešavanje POS pisača

Podešavanje POS pisača čini postavljanje koordinata ispisa podataka naloga za polog utrška na papirnu

vrpcu POS pisača. Postupak:

·        kliknuti Podešavanje (1),

·        kliknuti Pisači (2),

·        izabrati POS pisač (3), ovdje je za primjer izabran generički pisač CutePDF,

·        kliknuti Reset postavki za POS pisač (4),

·        bit će postavljene koordinate ispisa podataka na papirnu traku POS pisača za nalog pologa utrška.

 

 

Napomena:

Za primjer, koordinate su pokazane za generički pisač CutePDF. Izbor stvarnog POS pisača, i postavljanje

pokazanih koordinata, bit će moguće na računalu na koje je spojen POS pisač i na kome ide ispis naloga

plaćanja na papirnu vrpcu.

 

Podešavanje pisača za dopise

O dopisima više vidjeti u poglavlju 7. Dopisi u Upute_za_PisHUB_3

 

Podešavanje pisača dopise čini postavljanje koordinata ispisa:

·        naziva i adrese platitelja u prvoj trećini dopisa,

·        podataka u drugoj trećini dopisa,

·        podataka naloga plaćanja u trećoj treći dopisa.

 

Postupak:

·        kliknuti Podešavanje (1),

·        kliknuti Pisači (2),

·        izabrati pisač (3),

·        kliknuti Reset postavki za E-dopis (4),

·        bit će postavljene koordinate ispisa podataka za dopise.

 

 

Popravak koordinata naloga plaćanja izvesti u području 5.

Popravak koordinata ispisa podataka u prvoj i drugoj trećini dopisa izvesti u području 6.

 

Koordinate za PDF-ove dopisa, u prilogu mailova za platitelje, postaviti na pisaču E-Dopis I.

 

Podešavanje pisača za račune i pisma s nalogom plaćanja HUB 3A

O pismima s nalogom više vidjeti u poglavlju 8. Računi i pisma s nalogom HUB 3A u Upute_za_PisHUB_3

Podešavanje pisača za račune i pisma s nalogom čini postavljanje koordinata ispisa:

·        naziva i adrese platitelja u prvoj trećini pisma,

·        podataka u drugoj trećini pisma,

·        podataka naloga plaćanja HUB 3A u trećoj treći pisma.

 

Postupak:

·        kliknuti Podešavanje (1),

·        kliknuti Pisači (2),

·        izabrati pisač (3),

·        kliknuti Reset postavki za pismo s nalogom (4),

·        bit će postavljene koordinate ispisa podataka za pisma s nalogom.

 

 

Popravak koordinata ispisa naloga plaćanja u trećoj trećini izvesti u području 5.

U području 6 su koordinate za ispis dopisa i tu ne treba ništa mijenjati.

Popravak koordinata ispisa podataka u prvoj i drugoj trećini računa ili pisma izvesti u području 7.

 

 

Podešavanje pisača za slanje naloga e-poštom

O slanju naloga plaćanja e-poštom vidjeti više u 4.6. Slanje naloga plaćanja platiteljima putem e-pošte u

Upute_za_PisHUB_3

Podešavanje pisača E-mail čini postavljanje koordinata ispisa podataka naloga plaćanja za PDF tablicu

naloga plaćanja, koja će biti u privitku e-poruke platitelju. Postupak:

·        kliknuti Podešavanje (1),

·        kliknuti Pisači (2),

·        izabrati pisač E-mail (3),

·        kliknuti Reset postavki za odabrani pisač (4),

·        bit će postavljene koordinate ispisa podataka naloga plaćanja u PDF tablicu.

 

 

Copyright © BaKom d.o.o. 2020. All rights reserved.