Računi i pisma s nalogom plaćanja HUB 3A

Pod računima i pismima misli se na veličinu papira A4 koji je podijeljen u tri trećine:

·        prva trećina   – platitelj i adresa iz Excel tablice,

·        druga trećina – neki tekst kao pozadinska slika uz ispis dijela podataka iz Excel tablice,

·        treća trećina  – obrazac naloga HUB 3A za ispis naloga iz Excel tablice.

 

Preporuka, papir A4 koji je prazan u prve dvije trećine, a u trećoj trećini ima obrazac HUB 3A kupiti u prodavaonici Narodnih novina.

 

Skica pisma A4 veličine:

 

 

U prve dvije trećine tiska se naziv ili ime i prezime i adresa platitelja, OIB, poziv na broj, iznos uz popunjeni nalog u trećoj trećini pisma.

Podaci za račun ili pismo i pripadni nalog plaćanja treba pripremiti u Excelu, spremiti Excel tablicu u CSV formatu te:

·        uvesti CSV tablicu u program,

·        ispisati račune ili pisma s podacima iz CSV tablice na laser pisač.

 

Postupak:

·        kliknuti Podaci i nalozi (1),

·        kliknuti Pisma s nalogom (2),

·        slijedi prozor za pisma s nalogom (3) i alatnom trakom za izvođenje radnji s pismima iz CSV tablice.

 

 

Alatna traka ima slijedeće gumbe:

·        Uvezi naloge iz CSV datoteke (4) – privremeni uvoz podataka pisma iz CSV tablice,

·       Ispis na laserski pisač (5) – ispis na prazan A4 papir koji u trećoj trećini sadrži obrazac HUB 3A,

·       Export ili ispis tablice – ispis ili prijepis podataka u tablice s formatima pdf, xls, xlsx, rtf, txt i html.

 

Uz alatnu traku su tri opcije:

·       Prvi redak CSV datoteke su nazivi polja (6) – kvačica potvrđuje iskaz i prvi redak CSV tablice ne ide u uvoz,

·       Broj predloška za nalog (7) – upisati broj predloška za dopunu nepostojećih podataka u CSV tablici pri ispisu naloga plaćanja, vidjeti odjeljak 8.2,

·       Pismo – pozadinska slika (8) – kliknuti Odaberi radi izbora slike koja sadrži tekst za ispis u prvoj i drugoj trećini A4 papira.

 

Uvoz podataka za naloge iz CSV datoteke

Klik na gumb Uvezi naloge iz CSV datoteke pokreće uvoz podatka o nalozima iz pripremljenije Excel tablice u CSV formatu. Uvoz ide u tri koraka:

·        prvi korak, pripremiti na neki način Excel tablicu koja sadrži podatke o nalozima plaćanja,

·        drugi korak, spremiti Excel tablicu u CSV formatu,

·        treći korak, kliknuti na Uvezi naloge iz CSV datoteke,

·        četvrti korak, prikaz uvezenih podataka.

 

Prvi korak:

Pripremiti Excel tablicu koja sadrži podatke o nalozima za plaćanje. Podaci po stupcima su:

·       A – OIB platitelja,

·       B – Ime i prezime platitelja,

·       C – Odgovorna osoba,

·       D – Adresa platitelja,

·       E – PTT broj platitelja,

·       F – Naziv pošte platitelja,

·       G – Iznos na nalogu plaćanja,

·       H – Model poziva na broj primatelja,

·       I – Poziv na broj primatelja.

Primjer Excel tablice u CSV formatu može se preuzeti (download) putem linka:

http://www.bakom.hr/downloads/PRIMJER ZA PISMA S NALOGOM

 

 

Drugi korak:

Spremiti Excel tablicu u CSV formatu. Kodna stranica CSV tablice treba biti Windows-1250, što je uobičajena kodna stranica u HR Windowsima. Tablica u CSV formatu sadrži podatke u obliku teksta koji su odvojeni točka-zarezom. Tu tablicu izravno otvara Excel ali i bilo koji tekst editor. Izgled tablice u tekst editoru:

 

 

Treći korak: Uvoz naloga iz CSV tablice:

·       kliknuti na Uvezi naloge iz CSV datoteke (1),

·       izabrati CSV tablicu (2) i kliknuti Open (3).

 

 

 

Četvrti korak: Bit će pokazani podaci privremeno uvezenih naloga iz CSV tablice.

 

 

Predložak za dopunu naloga uz račun ili pismo

Broj predloška za dopunu podataka kojih nema u CSV tablici, određen je putem opcije: Broj predloška za nalog, gdje se upisuje broj predloška koji se koristi. Predložak za CSV naloge upisati u izborniku Predlošci.

Program ne provodi provjeru podataka u CSV tablici, što je upisano bit će privremeno uvezeno za ispis.

U predložak za pisma s nalogom plaćanja ide upis podataka kojih nema u CSV tablici. Upisati slijedeće:

1.      Vrstu naloga HUB 3A,

2.      Naziv predloška,

3.      Prazno za podatke o platitelju,

4.      Nulu za iznos,

5.      99 za model poziva i prazno za poziv na broj platitelja,

6.      Naziv i adresu primatelja,

7.      IBAN primatelja,

8.      99 za model poziva i prazno za poziv na broj primatelja,

9.      Prazno ili datum izvršenja,

10.   Opis plaćanja.

 

Primjer predloška u kome su navedeni podaci za primatelja:

 

Izbor slike s tekstom

Za ispis teksta u drugoj trećini A4 papira treba pripremiti sliku koja sadrži obrazac računa ili tekst pisma. Prije ispisa odabrati sliku:

·        kliknuti Odaberi (1),

·        slijedi prozor za izbor putanje (2) do slike,

·        kliknuti na sliku (3),

·        nakon izbora slike kliknuti Open (4).

 

 

Primjer slike s tekstom za opomenu:

 

 

Primjer slike s tekstom obrasca za račun:

 

 

Ispis računa ili pisama s nalogom

Uvezeni nalozi iz CSV tablice mogu se ispisati slijedećim postupkom:

·       izabrati (zaplaviti) jedan ili više naloga (1),

·       kliknuti Ispis na laserski pisač (2),

·       slijedi prozor za izbor pisača (3), izabrati pisač,

·       kliknuti Ispis naloga (4),

·       za pregled naloga prije ispisa kliknuti Pregled prije ispisa (5), vidjeti više u odjeljku 4.1.4. Pregled naloga HUB 3A prije ispisa.

 

 

Primjer ispisa opomene s nalogom plaćanja HUB 3A:

 

 

Primjer ispisa računa s nalogom plaćanja HUB 3A: