Pomoć za program PisHUB 3 su pisane upute u pdf formatu.

Upute sadrže detaljna pojašnjenja za rad s programom PisHUB 3.

Upute su pisane jednostavno uz navođenje postupaka i tumačenje pojedinačnih radnji i podataka.

Na 70-tak stranica teksta, uz veliki broj slika ekrana, zorno je pojašnjen i ilustriran rad s programom.

 

Link za preuzimanje (download) uputa programa PisHUB 3 je: Upute_za_PisHUB_3.pdf

 

Poglavlja i odjeljci uputa vezani su uz izbornike u programu.

Popis poglavlja i odjeljaka u uputama:

Uvod

1. Rad s programom

1.1. Preuzimanje (download) i instalacija programa

1.2. Glavni izbornik

1.3. Traka s alatima (toolbar)

1.4. O ispisu na matrični pisač

1.5. Rad s tablicama

1.6. Izbor više zapisa za neku operaciju

1.6.1. Shift plus lijevi klik – izbor zapisa u nizu

1.6.2. Ctrl plus lijevi klik – izbor zapisa napreskokce

2. Podešavanje radne okoline

2.1. Podešavanje postavki

2.2. Podešavanje pisača

2.3. Podešavanje POS pisača

2.4. O ispisu na matrični pisač

3. Pripremni podaci

3.1. Banke

3.2. Valute

3.3. Naselja

3.4. Grupe partnera

3.5. Poslovni partneri

3.5.1. Uvoz podataka o partnerima iz CSV datoteke

3.5.2. Ispis tablice poslovnih partnera

3.6. Šifre namjene

3.7. Modeli i poziv na broj

3.7.1 Popis modela plaćanja

3.7.2 SEPA i model plaćanja HR69 za plaće i ostala osobna primanja

4. Nalozi za plaćanje

4.1. Upis i ispis naloga

4.1.1. Upis naloga HUB 3

4.1.2. Upis žiro računa umjesto IBAN-a

4.1.3. Ispis naloga HUB 3A

4.1.4. Pregled naloga HUB 3A prije ispisa

4.1.5. Ispis i pregled naloga HUB 3

4.1.6. Export i ispis tablice naloga

4.2. Zbrojni e-nalog i veza s Internet bankarstvom

4.3. Specifikacija zbrojnog naloga za prijenos

4.4. Veza s drugim aplikacijama

4.5. Predlošci i generiranje naloga

4.5.1. Popis platitelja ili primatelja za generiranje

4.5.2. Promjenjivi poziv na broj

4.5.3. Promjenjivi poziv na broj za obročno plaćanje

4.5.4. Generiranje naloga za jednokratno plaćanje

4.5.5. Generiranje naloga za rate obročnog plaćanja      

5. Uvoz naloga iz CSV tablice

5.1. Prijelom naziva primatelja/platitelja prilikom uvoza

5.2. Uvoz naloge iz CSV datoteke

5.3. Predložak za dopunu CSV naloga

5.4. Izvođenje ispisa CSV naloga

5.5. Upis naloga u bazu iz CSV tablice

5.6. Izvoz naloga iz CSV tablice u e-naloge za banku

5.7. Export ili ispis tablice uvezenih CSV naloga

6. Nalozi plaćanja za polog dnevnog utrška

6.1. Izgled naloga plaćanja za polog utrška

6.3. Predložak za naloge pologa utrška

6.3.1. Bez poziva na broj

6.3.2. Poziv na broj - oznaka objekta ili datum polaganja

6.3.3. Poziv na broj - oznaka objekta i datum polaganja

6.4. Tekući predložak za naloge pologa utrška

6.5. Upis naloga plaćanja za polog utrška

7. Zaštita podataka

7.1. Programska izrada kopije baze

7.2. Povrat podataka iz kopije baze

7.3. Ručna izrada kopije baze, copy-paste mehanizam

7.4. Ciklusi prijepisa baze: djed, otac i sin

7.5. Putanja baze za pojedine verzije programa PisHUB 3

8. Izbor Pomoć na glavnom izborniku

8.1. Preuzimanje (download) uputa

8.2. Prikaz licence i verzije programa

 

         Copyright © BaKom d.o.o. 2019. All rights reserved