Zadnje obavijesti                                  > Povratak <

04.10.2018.
Uvedena promjena modela i poziva na broj primatelja za više naloga plaćanja
Postupak:

·        izabrati (zaplaviti) jedan ili više naloga plaćanja (1),

·        kliknuti Promjena naloga (2),

·        kliknuti Promjena modela i poziva na broj primatelja (3),

·        ide prozor za promjenu modela i poziva na broj primatelja (4),

·        upisati model i poziv na broj primatelja (5),

·        za kraj kliknuti Promijeni model i poziv (6), nakon toga u izabranim nalozima plaćanja bit će promijenjen model i poziv na broj primatelja.

 

Što uraditi?

Preuzeti (download) zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe te instalirati program PisHUB 3.

 

12.07.2018.

Program PisHUB 3: Nova verzija 6.0

U verziji 6.0 programa PisHUB 3 uvedeni su dopisi osobnog karaktera uz ispis naloga plaćanja u trećoj trećini A4 obrasca.

 

Preporuča se prijeći na zadnju verziju 6.0 programa PisHUB 3.

 

Za prijelaz iz verzije 5.2 na verziju 6.0 kliknuti uputu Prijelaz iz 5.2 na 6.0

 

 

12.07.2018.
Uvedeni dopisi osobnog karaktera s nalogom plaćanja
Podaci za dopise uvoze se iz Excel tablice u CSV formatu.

Dopis je podijeljen u trećine:

·        prva trećina – ispis naziva i adrese primatelja,

·        druga trećina – ispis podataka dopisa,

·        treća trećina – ispis podataka naloga plaćanja.

 

 

Što uraditi?

Preuzeti (download) zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe te instalirati program PisHUB 3.

 

13.04.2018.
Uvedena promjena datuma izvršenja za više naloga plaćanja
Postupak:

·        izabrati (zaplaviti) jedan ili više naloga plaćanja (1),

·        kliknuti Promjena naloga (2),

·        kliknuti Promjena datuma izvršenja (3),

·        ide prozor za promjenu datuma (4),

·        upisati novi datum izvršenja (5),

·        za kraj kliknuti Promijeni datum (6), nakon toga u izabranim nalozima plaćanja bit će upisan novi datum izvršenja.

 

 

Što uraditi?

Preuzeti (download) zadnju instalacijsku proceduru programa PisHUB 3, kliknuti: PisHUB3Setup.exe te instalirati program PisHUB 3.

 

11.12.2017.

Uveden izbor slijeda ispisa više kopija naloga plaćanja

Ako se izabere više naloga za ispis, na primjer nalog A, nalog B i nalog C, te četiri kopije u ispisu tih naloga, slijed ispisa naloga ABC ovisi o kvačici uz opciju Način kopiranja – AA BB CC, i to:

kvačica je uključena:                                                   kvačica je isključena:

               

slijed ispisa naloga je AAAA BBBB CCCC                  slijed ispisa naloga je ABC ABC ABC ABC

Za više vidjeti u uputama odjeljak 4.1.3. Ispis naloga HUB 3A

 

=====================================================================================================================================================

11.12.2017.

Prijelom naziva primatelja/platitelja prilikom uvoza iz CSV tablice

Ako je naziv platitelja dulji od 28 znakova, uvedena opcija za prijelom naziva u ispis naloga.

Ako je u opciji Prijelom naziva primatelja/platitelja prilikom uvoza kvačica prije uvoza iz CSV tablice:

·        isključena – neće biti prijeloma naziva platitelja/primatelja u ispisu,

·        uključena – ide prijelom naziva platitelja/primatelja ako je naziv platitelja ili primatelja dulji od 28 znakova. Prijelom naziva ide u prva dva reda ispisa na nalogu, a adresa (ulica i mjesto)  bit će pomaknuti u treći četvrti red ispisa na nalogu.

Za više vidjeti u uputama odjeljak 5.1. Prijelom naziva primatelja/platitelja prilikom uvoza

 

=====================================================================================================================================================

28.09.2017.
Uveden automatski brojač za šifre novih poslovnih partnera
Pri dodavanju novog partnera bit će ponuđena brojčana šifra koja ne postoji u bazi.
Ponuđena brojčana šifra bit će za jedan veća od zadnje upisane nove šifre partnera.
Ponuđena šifra ne mora se prihvatiti, već se može upisati neka druga nepostojeća šifra za novog partnera.
=====================================================================================================================================================

20.03.2017.

Ispis naloga za polog dnevnog utrška na papirnu vrpcu POS pisača

značajno smanjuje trošak platnog prometa

Svakodnevni upis novog naloga za polog utrška svodi se na upis jednog ili dva podatka:

·        iznos pologa utrška, obavezno,

·        datum u pozivu na broj, može i ne mora.

 

Uveden ispis na papirnu vrpcu POS pisača naloga plaćanja s 2D bar kodom za polaganja dnevnog utrška. Pogodnost mogu koristiti razni subjekti koji polažu dnevni utržak i koriste POS pisač za izdavanje paragon blokova. Na primjer:

·        razni ugostiteljski objekti,

·        razne prodavaonice,

·        voćarne,

·        ljekarne,

·        parfumerije,

·        razne uslužne radnje,

·        ostali subjekti koji polažu dnevni utržak.

Izgled naloga za polog dnevnog utrška na:

·        benzinskim crpkama,

·        kioscima,

·        prodavaonicama Konzuma,

·        i ostali subjektima platnog prometa:

 

 

 

Za više kliknuti stranicu               Ispis naloga polga utrška na POS pisač.html

ili kliknuti kratku pdf uputu           Ispis naloga polga utrška na POS pisač.pdf

=====================================================================================================================================================

24.11.2016.

Program PisHUB 3: Nova verzija 5.2

U verziji 5.2 programa PisHUB 3 su dopune uz uvoz naloga plaćanja iz Excel tablice u csv formatu:

·        uz provjeru uvoz naloga plaćanja iz csv tablice u bazu podataka,

·        uz provjeru izvoz naloga plaćanja iz csv tablice u zbrojni e-nalog SEPA pain.001 u xml formatu za banke ili Finu.

 

Preporuča se prijeći na zadnju verziju 5.2 programa PisHUB 3.

 

Za svaku prethodnu verziju programa PisHUB 3 raspoloživa je uputa za prijelaz na verziju 5.2.

 

Za prijelaz iz verzije 1.0 na verziju 5.2 kliknuti uputu Prijelaz iz 1.0 na 5.2

Za prijelaz iz verzije 2.0 na verziju 5.2 kliknuti uputu Prijelaz iz 2.0 na 5.2

Za prijelaz iz verzije 3.0 na verziju 5.2 kliknuti uputu Prijelaz iz 3.0 na 5.2

Za prijelaz iz verzije 4.0 na verziju 5.2 kliknuti uputu Prijelaz iz 4.0 na 5.2

Za prijelaz iz verzije 5.0 na verziju 5.2 kliknuti uputu Prijelaz iz 5.0 na 5.2

Za prijelaz iz verzije 5.1 na verziju 5.2 kliknuti uputu Prijelaz iz 5.1 na 5.2

=====================================================================================================================================================

15.10.2016.

Otklonjen je zastoj ispisa velikog broja naloga plaćanja HUB 3A na laser pisač

Otklonjena je pojava zastoja ispisa velikog broja naloga plaćanja na računalu s manje memorije ili sporijim procesorom.

 

Preporuča se preuzeti zadnju verziju instalacijske procedure i ponovo instalirati program.

 

Što uraditi?

1 – Opreza radi napraviti kopiju baze podataka.

2 – Preuzeti (download) zadnju verziju instalacijske procedure, kliknuti: PisHUB3Setup.exe

3  – Instalirati zadnju verziju programa.

4  – Pri kraju instalacije, na upit da li zadržati postojeću bazu i podatke obavezno odgovoriti YES.

 

Ako se još ne koristi zadnja verzija 5.1 programa PisHUB 3, treba prijeći na tu verziju 5.1.

Kako prijeći iz niže verzije na verziju 5.1 vidjeti prethodnu obavijest od 20.08.2016.

=====================================================================================================================================================

20.08.2016.

Kako prijeći na novu verziju 5.1 programa PisHUB 3

Za svaku prethodnu verziju programa PisHUB 3 raspoloživa je uputa za prijelaz na verziju 5.1.

 

Za prijelaz iz verzije 1.0 na verziju 5.1 kliknuti uputu Prijelaz iz 1.0 na 5.1

Za prijelaz iz verzije 2.0 na verziju 5.1 kliknuti uputu Prijelaz iz 2.0 na 5.1

Za prijelaz iz verzije 3.0 na verziju 5.1 kliknuti uputu Prijelaz iz 3.0 na 5.1

Za prijelaz iz verzije 4.0 na verziju 5.1 kliknuti uputu Prijelaz iz 4.0 na 5.1

Za prijelaz iz verzije 5.0 na verziju 5.1 kliknuti uputu Prijelaz iz 5.0 na 5.1

 

Kako vidjeti koju verziju programa koristite Vidjeti gornji lijevi kut (1):

 

 

=====================================================================================================================================================

17.06.2016.

Program PisHUB 3: Nova verzija 5.1

U verziji 5.1 su izmjene vezane uz slanje zbrojnog e-naloga u Finu i banke.

Predlaže se prijeći na zadnju verziju 5.1 iako se ne koriste zbrojni e-nalozi.

Prijelaz na verziju 5.1 je besplatan, a postojeći podaci bit će očuvani.

 

Za prijelaz iz verzije 5.0 na verziju 5.1 kliknuti uputu Prijelaz iz 5.0 na 5.1

 

Korisnici koji koriste starije verzije 1.0, 2.0, 3.0 i 4.0 isto mogu prijeći na zadnju verziju 5.1.

=====================================================================================================================================================

06.06.2016.

Nova verzija 5.0 programa PisHUB 3 – SEPA pravila za plaćanja u kunama i eurima

Od 06.06. 2016. raspoloživa je verzija 5.0 programa PisHUB 3 u kojoj su  izmjene u platnom prometu uz primjenu europskih SEPA (eng. Single Euro Payments Area) pravila za plaćanja u kunama i eurima. Za više o SEPA inicijativi kliknuti www.sepa.hr.

 

Glavne SEPA novine su:

·        novi zbrojni e-nalog u xml formatu za banke i Finu,

·        novi e-izvadak u xml formatu,

·        dopunjen model HR69 u nalozima za isplatu plaća i drugih osobnih primanja uvođenjem oznake VOP - vrsta osobnog primanja.

=====================================================================================================================================================

 

BaKom d.o.o. Zagreb, Trnsko 12, OIB:07206927596

Copyright © BaKom d.o.o. 2018. All rights reserved

 

> Povratak <